wz

    Narodil se roku 1954 v Táboře. Kresbu a malbu studoval na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích u Jaroslava Hejného a Milana Peterky. Teoretické znalosti nadále prohluboval studiem dějin umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

    V osmdesátých letech se věnoval krajinomalbě, portrétu a grafice citelně ovlivněn impresionistickým chápáním skutečnosti. Devadesátá léta jsou poznamenána posunem v tvorbě. Barevná škála se ztemňuje a nachází novou estetickou kvalitu v temných odstínech, s nimiž kontrastují světlé plochy či skvrny. Toto období je silně ovlivněno barokním šerosvitem nebo romantickou malbou 19. století.

    V současné době spočívá tématické těžiště jeho tvorby v zobrazení středověké architektury a vyjádření klidné nálady a nostalgických pocitů. Poučen studiem J. Schikanedera a C. Spitzwega se pokouší navázát na tuto žánrovou linii.

    Obrazy Jaroslava Vašty jsou ve sbírkách v České republice, Německu, Holandsku, Itálii, Izraeli, USA aj.

    V současné době žije v Táboře.